Splátkový predaj motocyklov a skútrov

U nás nakúpite motocykle alebo skútre aj na splátky!

Ak ste si vybrali z našej ponuky a máte záujem o kúpu niektorého motocykla, no chýba Vám potrebná hotovosť, máte možnosť kúpiť si ho u nás formou úveru (leasingu). Požadované doklady k žiadosti o úver podľa typu klienta:

1. Zamestnanec: nie sú potrebné doklady - overenie cez SP (klient nesmie byť štátny zamestnanec)

2. Štátny zamestnanec: výpis z účtu za posledné 3 mesiace alebo výplatné pásky za posledné 3 mesiace alebo doklad o príjme na tlačive VÚB podpísaný zamestnávateľom

3. Zamestnanec v zahraničí: pracovná zmluva (príp. podpísané tlačivo VÚB zamestnávateľom) + výplatné pásky za posledné 3 mesiace + výpis z účtu za posledné 3 mesiace

4. Dôchodca: nie sú potrebné žiadne doklady - overenie cez SP (klient nesmie byť výsluhový dôchodca!)

5. Výsluhový dôchodca: aktuálny výmer o výsluhovom dôchodku

6. Invalidný dôchodca: nie sú potrebné žiadne doklady - overenie cez SP

7. Živnostník: potvrdenie o podaní DP (podpísané klientom) + DP strana 1, 3 a 8 (každá strana podpísaná klientom) + výpis z účtu za posledné 3 mesiace preukazujúci obrat/príjem za obdobie nepokryté DP (príp. účtovnú závierku) + doklad o zaplatení dane

8. Opatrovateľka: rozhodnutie o priznaní príspevku + výpis z účtu za posledné 3 mesiace (príp. potvrdenie z pošty)

9. Opatrovateľka AU: výpis zo živnostenského registra v AU + výpis z účtu za posledné 3 mesiace (príp. potvrdenie zamestnávateľa o príjme alebo potvrdenie o hotovostnom príjme)